Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Monitoring Wód Podziemnych

Zadaniem monitoringu wód podziemnych, realizowanym w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, w ramach pełnienia zadań państwowej służby hydrogeologicznej, jest dostarczanie wyników pomiarów, badań ilości i jakości wód podziemnych, koniecznych dla oceny stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Jest to element zadań Państwa w zakresie gospodarki i ochrony zasobów wodnych.

Czytaj więcej treści z artykułu : Monitoring Wód Podziemnych

Prognozy, analizy i zagrożenia wód podziemnych

Zespół przygotowuje prognozy i analizy oraz dokonuje oceny aktualnej sytuacji hydrogeologicznej w kraju. Opracowuje także i przekazuje do organów centralnej administracji państwowej prognozy, komunikaty i ostrzeżenia dotyczące zmian zasobów, jakości oraz wszelkie zagrożenia wód podziemnych.

Czytaj więcej treści z artykułu : Prognozy, analizy i zagrożenia wód podziemnych

Zasoby dyspozycyjne

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, w 2013 roku rozpoczął jako generalny wykonawca realizację 6-letniego przedsięwzięcia "Wykonanie programów prac i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni" (w skrócie „Zasoby dyspozycyjne”).

Czytaj więcej treści z artykułu : Zasoby dyspozycyjne

Jesteś tutaj :

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.