Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Sieci monitoringu granicznego

Zakres prac w poszczególnych sieciach monitoringu granicznego jest zróżnicowany i wynika z ustaleń prowadzonych na szczeblu komisji międzynarodowych ds. współpracy na wodach granicznych lub innych ustaleń formalnych. Poniżej przedstawiono najistotniejsze informacje na temat monitoringu prowadzonego na poszczególnych odcinkach granicy państwa (rys. 1).

Rozmieszczenie sieci monitoringu wód podziemnych w strefie przygranicznej Polski

Rys. 1. Lokalizacja i liczebność sieci monitoringu granicznego

Objaśnienia: 

Granica polsko-niemiecka:

 1. rejon Wyspy Uznam – 12 punktów
 2. rejon Szczecina - 6 punktów
 3. rejon Gubina - 27 punktów;
 4. rejon Łęknicy - 19 punktów;

Granica polsko-czeska:

 1. rejon Krzeszów-Ardspach – 17 punktów;
 2. rejon zlewni górnej Ścinawki – 14 punktów;
 3. rejon Kudowa-Police – 21 punktów;
 4. woj. śląskie i opolskie – 22 punktów;

Granica polsko-słowacka:

 1. pogranicze polsko-słowackie – 21 punktów;

Granica polsko-ukraińska:

 1. pogranicze polsko-ukraińskie – 14 punktów;

Granica polsko-białoruska:

 1. pogranicze polsko-białoruskie – 8 punktów;

Granica polsko-litewska:

 1. pogranicze polsko-litewskie – 15 punktów;

Granica polsko-rosyjska:

 1. pogranicze polsko-rosyjskie – 7 punktów
 1. Monitoring wzdłuż granicy z Republiką Federalną Niemiec

Monitoring wód podziemnych wzdłuż granicy państwa z Republiką Federalną Niemiec prowadzony jest dwóch strefach: w rejonie wyspy Uznam i zachodniej granicy województwa szczecińskiego oraz w rejonie Gubin - Łęknica. Dodatkowo, wzdłuż zachodniej granicy Polski na wysokości miasta Szczecin w 6 piezometrach obserwowane jest  położenie zwierciadła wody.

Monitoring wód podziemnych wyspy Uznam, realizowany jest od lat 70. XX wieku w celu: badania wpływu ujęć wód podziemnych na stopień sczerpania dostępnych zasobów czwartorzędowego, transgranicznego zbiornika słodkich wód podziemnych. W 2012 roku wykonano dwa wspólne polsko – niemieckie cykle opróbowań przez Polsko – Niemiecką Grupę Roboczą ds. zagospodarowania wód podziemnych we wschodniej części wyspy Uznam.

Monitoring w rejonie Gubin – Łęknica, realizowany w celu oceny wpływu odwadniania niemieckich kopalń odkrywkowych węgla brunatnego na teren Polski.

Na badanym obszarze prowadzone są obserwacje w 46 punktach, z czego 16 punktów wchodzi w sieć obserwacyjno-badawczą wód podziemnych (SOBWP), a pozostałe 30 punktów stanowią tzw. punkty zewnętrzne. Na podstawie prowadzonych obserwacji opracowana została interpretacja wyników za rok hydrologiczny 2012.

Kolejne strony:

16.09.2013

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.