Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Kalendarze PSH

Kalendarz hydrogeologiczny wydawany przez PSH ukazuje się od 1998 r., początkowo z inicjatywy profesora A.S. Kleczkowskiego, z zamiarem promowania polskich rozwiązań technicznych w zakresie ujmowania wód podziemnych. Wiele z nich weszło do dziedzictwa kulturowego, stanowiąc oryginalne konstrukcje architektoniczne, zwieńczone rzeźbami, mozaikami lub freskami. Są nieodłącznym elementem zamków, parków przypałacowych, budynków sakralnych, uzdrowisk i parków narodowych. Z czasem kalendarz stał się środkiem komunikacji społecznej w dziedzinie wykorzystania i ochrony wód podziemnych. W 2005 r. zatytułowany został „Zanim staną się wodami podziemnymi” i przypominał o zasilaniu i odnawialności ich zasobów. Miejsca ich naturalnego pojawienia się na powierzchni terenu – źródła, zaprezentowano w kalendarzu z 2002 r., natomiast w 2003 i 2008 r. promowano w nim lecznicze właściwości wód podziemnych na przykładzie polskich uzdrowisk. Wydany kalendarz na 2012 r. zawiera przegląd zagranicznych ujęć wód podziemnych i pozwala na porównanie ich z istniejącymi konstrukcjami w kraju.

Problem dbałości o zasoby wód podziemnych jest szczególnie istotny dla społeczeństwa, z uwagi na rosnący pobór do zaopatrzenia mieszkańców, obecnie ponad 75% całej objętości wód pitnych w Polsce pochodzi z zasobów podziemnych i stale się zwiększa. Ich znaczenie doceniane jest zwłaszcza podczas okresów suszy, kiedy potoki, strumienie i rzeki w kraju zasilane są wyłącznie z zasobów podziemnych. Bez nich nie może funkcjonować społeczeństwo, przyroda i gospodarka kraju.

Andrzej Sadurski


KALENDARZE 1998-2016

Kalendarz PSH 2016

Kalendarz PSH na rok 2014

Kalendarz PSH 2013

Kalendarz 2012

Kalendarz 2011

Kalendarz 2010

Kolejne strony:

2016-01-08 12:02:54

Karolina Kucharczyk

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.