Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych

2016


Akty prawne

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 460)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1304)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 591)
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 nr 88 poz 439, z późn. zmianami)

Pliki do pobrania

plik pdfFormularz OŚ-26 (format .pdf)
plik .docFormularz OŚ-26 (format .doc)
plik pdfObjaśnienia do formularza OŚ-26

2015


Akty prawne

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 561)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1330)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 591);
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 nr 88 poz 439, z późn. zmianami)

Pliki do pobrania

plik pdfFormularz OŚ-26 (format .pdf)
plik .docFormularz OŚ-26 (format .doc)
plik pdfObjaśnienia do formularza OŚ-26

 

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych Polski wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Mapa zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski stan na 31.12.2014 r. Mapa zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski stan na 31.12.2015 r.
Mapa modułu zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski stan na 31.12.2014 Mapa modułu zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Polski stan na 31.12.2015 r.

 

Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej prosimy przesłać na adres:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Program Rozpoznawanie i Bilansowanie Wód Podziemnych
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Wersję elektroniczną (podpisany skan formularza) prosimy wysyłać na adres e-mail: bilans.formularzOS-26@pgi.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

Sylwiusz Pergół: 22 459 23 10 w godzinach 10-14,
0 602 854 725 w godzinach 10-15,
Sekretariat: 22 459 24 60,
Faks: 22 459 20 27 lub 22 459 20 17,

e-mail: bilans.formularzOS-26@pgi.gov.pl

Zobacz jak zamówić dane

Kolejne strony:

2017-01-11 10:54:21

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Jesteś tutaj :

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.