Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Jak zamówić dane?

Dostęp do informacji hydrogeologicznej oraz geologicznej gromadzonej w zasobach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytut Badawczego realizowany jest w kilku komórkach organizacyjnych.

 • Państwowa Służba Hydrogeologiczna PSH udostępnia dane gromadzone w zarządzanych przez nią bazach danych hydrogeologicznych
 • Dział Dystrybucji i Poligrafii PIG-PIB realizuje zamówienia na opracowania z zakresu geologicznej kartografii cyfrowej(w tym kartografia hydrogeologiczna)
 • Narodowe Archiwum Geologiczne NAG gromadzi oraz udostępnia dokumentacje oraz inne opracowania branżowe wykonane na terenie całego kraju oraz w obszarze morskim RP

Jak uzyskać dostęp do informacji hydrogeologicznej zawartej w zasobach danych gromadzonych i przetwarzanych przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną?

Udostępnienie informacji wymagających wyszukania i przygotowania odbywa się w trybie wnioskowym.  Dedykowany formularz wniosku do pobrania o udostępnienie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną znajduje się w następującej lokalizacji: https://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/udostepnianie-informacji-hydrogeologicznej.html

Udostępnianie danych dla podmiotów celu publicznego oraz na cele dydaktyczno-naukowe realizowane jest bezpłatnie.
Bezkosztowe pozyskanie danych wymaga jednak uwierzytelnienia wniosku pieczątką oraz podpisem osób decyzyjnych oraz dostarczenia oryginału wniosku do Głównej Siedziby Instytutu przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

Wniosek powinien precyzować jednoznacznie:

 • zakres danych, o które wnosi wnioskodawca,
 • cel wykorzystania danych,
 • formę w jakiej może nastąpić udostępnienie informacji np. formaty danych, wydruki etc,
 • sposób przekazania danych, wysyłka pocztą, transfer mailowy, odbiór osobisty,

Wypełnienie wniosku

W pierwszym kroku należy podać dokładnie dane identyfikujące podmiot wnioskujący: dane do faktury oraz ewentualnie dodatkowy adres do korespondencji.W następnym kroku należy doprecyzować zakres zamawianej informacji w tabelach od 1.1 do 2.

 • Baza Monitoringu Wód Podziemnych - MWP* (Tab.1.1)
  *  (W przypadku zamawiania danych z analiz fizyko-chemicznych próbek wody wykonanych w ramach prowadzonego na terytorium kraju Państwowego Monitoringu Środowiska – PMŚ należy dodatkowo uzyskać zgodę GIOŚ. Zgodę taką uzyskuje się na pisemną prośbę kierowaną do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • Baza Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych - CBDH (Tab.1.2)
  (tutaj istnieje możliwość wnioskowania o dostęp on line do danych)
 • Baza Danych Pobory  Pobory - (Tab.1.3)
 • Baza Danych Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, Mapa GZWP (Tab.1.4)

W tabeli 1.5 można dokonać zamówienia informacji z innych baz danych prowadzonych przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną PSH.Są to:

 • Baza Danych Wody mineralne termalne i lecznicze (MINERALNE)
 • Baza danych zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wód podziemnych
 • Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami (Podtopienia) w skali 1:50 000
 • Warstwy informacyjna GIS: Podział kraju na JCWPd (161)
 • Warstwy informacyjna GIS: Podział kraju na JCWPd (172)

W tabeli 2 można dokonać zamówienia na informację zbieraną i przetwarzaną w wyniku procedur innych niż standardowe. Np. wskazać dane z innych opracowań lub zbiorów danych opisanych na stronie www.psh.gov.pl a nie umieszczonych na szablonie wniosku. Można również wnioskować o wykonanie dodatkowych określonych analiz lub przygotowanie danych w określonej formie i konfiguracji  (w tym przypadku PIG-PIB może wycenić dodatkowo prace związane z wykonaniem analiz lub przetwarzaniem danych). Szczegółowe informacje o poszczególnych bazach danych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dziale 'Bazy danych, mapy'

Kryteria wyszukania informacji hydrogeologicznej

W przypadku informacji przypisanej do punktowych obiektów baz danych (bazy CBDH, Pobory, MWP, Mineralne) ich geolokalizację oraz oznaczenia ewidencyjne można przeglądać online za pomocą serwisu spd/psh. Zidentyfikowane tutaj numery /id informacji można wykorzystać do wypełnienia wniosku.
Bezpośredni link do aplikacji znajduje się pod adresem: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/.

Sygnatury wybranych obiektów indywidualne dla poszczególnych baz danych należy wpisać w odpowiednią rubrykę tabeli.3 wniosku oraz dołączyć wylistowane w kolumnie w pliku Excel.Dla większych obszarów badań można przygotować mapkę terenu lub plik shapefile z granicami, dla których wnioskuje się o udostępnienie danych.

Informacje dodatkowe

W tabeli nr 4 prosimy o podanie celu korzystania z informacji oraz sposobu jej przekazania.Wraz z udostępnieniem danych PIG-PIB zastrzega sobie prawo do przekazania tzw. warunków korzystania z danych określających m.in. obowiązki wnioskującego o poinformowanie o źródle pochodzenia danych lub przetworzeniu danych, jak i zakres odpowiedzialności PIG-PIB za udostępnione dane.  Przy czym za przekazanie warunków rozumie się jako przekazanie ich pisemnie wraz z danymi lub opublikowanie ich w systemie teleinformatycznym PIG-PIB, co podmiot wnioskujący/użytkownik danych przyjmuje do wiadomości korzystając z danych (podstawa prawna: ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego).

Złożenie wniosku

Poprawnie wypełniony formularz wniosku w wersji cyfrowej należy przesłać drogą mailową na adres: mariola.ptaszkiewicz@pgi.gov.pl

Podmioty ubiegające się o zwolnienie z odpłatności za dane w ramach realizacji swoich zadań ustawowych lub naukowo-badawczych prosimy o dostarczenie oryginału wniosku na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
budynek Morozewicza, pok. 211a
z dopiskiem: do rąk Pani Marioli Ptaszkiewicz

Kolejne strony:

2016-09-30 13:13:30

M. Ptaszkiewicz

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.