Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Baza danych GIS Mapy obszarów zagrożonych podtopieniami (Podtopienia)

Baza danych GIS Mapy obszarów zagrożonych podtopieniami (Podtopienia)

Mapy obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000 w regionach wodnych kraju zostały wykonane w 4 etapach w latach 2003-2006 w Państwowym Instytucie Geologicznym w ramach jednego z zadań PSH, które dotyczy ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami stanowiącymi zagrożenie dla stref zasilania i poboru wód podziemnych. Wyznaczone obszary nie są strefami zalewów wód powierzchniowych (powodzi), ale przedstawiają maksymalne możliwe zasięgi występowania podtopień (czyli położenia zwierciadła wody podziemnej blisko powierzchni terenu, co skutkuje podmokłościami) w rejonie i sąsiedztwie doliny rzecznej. 

Opracowanie wykonano w postaci cyfrowej, w środowisku GIS. Całość danych została opracowana w układzie współrzędnych PUWG 1992.

Obszary zagrożone podtopieniami, wyznaczone podczas realizacji zadania, położone są w granicach 607 arkuszy mapy w skali 1:50 000.

Scalona warstwa wynikowa obszarów zagrożonych podtopieniami udostępniona została w formie serwisu WMS (INSPIRE) i pliku GIF na stronie PSH oraz jest dostępna do przeglądania na geoportalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Publikacja

Przejdź do treści artykułu: Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

Przeglądanie danych

ikona e-PSH ikona SPD PSH 

Przeglądanie danych dostępna jest również na geoportalu GUGIK

Udostępnianie danych

Przejdź do treści artykułu: Jak zamówić dane

Kontakt

Program odpowiedzialny za prowadzenie Bazy w PIG-PIB/PSH: Program Rozpoznawanie i  Bilansowanie Wód Podziemnych
Kierownik projektu: Piotr Gałkowski,  piotr.galkowski@pgi.gov.pl

 

Informacje na temat map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego można znaleźć na stronie KZGW oraz na stronie Projektu ISOK - Hydroportal

08.02.2016

Piotr Gałkowski

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Aplikacje GIS

ikona e-PSHikona SPD PSH

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.