Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Propozycja nowego podziału obszaru Polski na JCWPd
Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Propozycja nowego podziału obszaru Polski na JCWPd <br/>Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Aktualna wersja podziału JCWPd na 161 części obowiązuje do końca 2015 roku. Planuje się, że projektowana, nowa wersja podziału na 172 części oraz subczęści, po akceptacji KZGW, będzie obowiązywała od 2016 roku. Informacje na temat aktualizacji planów gospodarowania wodami dostępna jest na stronie http://www.apgw.kzgw.gov.pl/

Niniejsze opracowanie jest sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania cząstkowego nr 28 prac PSH pt. „Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd”. Należy tu przypomnieć, że w 2008 r. została przeprowadzona weryfikacja przebiegu granic JCWPd wydzielonych w 2005 r. a w wyniku tych prac powstał nowy podział Polski w zakresie JCWPd  - wydzielono 172 części oraz 3 subczęści – rys.1.

Propozycja nowego podziału obszaru Polski na JCWPd

  Opis poszczególnych jednolitych części wód podziemnych obejmuje następujące elementy:

  1. Charakterystyka geologiczna: przyporządkowanie stratygraficzne, opis litologiczny, typ geochemiczny utworów skalnych
  2. Charakterystyka hydrogeologiczna: rodzaj utworów budujących warstwę wodonośną, średni współczynnik filtracji, średnia miąższość utworów wodonośnych, liczba poziomów wodonośnych uwzględnionych w obrębie jednolitej części wód podziemnych
  3. Charakterystyka nadkładu warstwy wodonośnej

W opracowaniu przedstawiono rozszerzony opis geologiczny i hydrogeologiczny zawierający najważniejsze informacje dotyczące warunków występowania i przepływu wód w obrębie jednolitych części wód podziemnych. Pełny tekst opracowania dostępny w wersji pdf. 

ikona JCWPd

Charakterystyka zweryfikowanych JCWPd - pliki .pdf

1-20  21-40  41-60  61-80  81-100

101-120   121-140 141-160  161-172

Pobierz plik w formacie .shp z Menadżera plików z Centralnej Bazy danych Geologicznych (stan na październik 2013 r.)

2016-06-09 09:35:01

Pliki :

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.