Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.03.2017 - 31.03.2017

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach

W okresie od 1 marca do 31 maja 2017 roku niskie położenie zwierciadła wód pierwszego, swobodnego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lokalnie pomorskiego i opolskiego.

Efektem tego mogą być utrudnienia w eksploatacji wód podziemnych z płytkich poziomów wodonośnych ujmowanych przede wszystkim studniami kopanymi.

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej dla wód podziemnych – marzec 2017 roku
Ryc. 1. Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej dla wód podziemnych –marzec 2017 r.

Czytaj całość -  Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania
 i poboru wód podziemnych

2017-03-01 08:23:32

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.