Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ NR 2/2015

ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej

W związku z utrzymującym się poniżej stanów niskich ostrzegawczych położeniem zwierciadła wód gruntowych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej monitoringu wód podziemnych, państwowa służba hydrogeologiczna informuje o występowaniu stanu zagrożenia hydrogeologicznego w postaci niżówki hydrogeologicznej w płytkich poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym.

Wspomniane zjawisko, stwierdzone w sierpniu br. na terenach województw:

zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego, zwiększyło swój zasięg i aktualnie obejmuje również województwa: lubelskie, opolskie i podkarpackie.

Na wymienionych obszarach obserwowana sytuacja hydrogeologiczna może skutkować utrudnieniami w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie). Rozwój i pogłębienie się niżówki hydrogeologicznej może również spowodować obniżenie ciśnień w głębszych, naporowych poziomach wodonośnych. W większości przypadków nie powinno to wpłynąć na pracę ujęć eksploatujących te poziomy. Jedynie w sytuacji niekorzystnych warunków hydrogeologicznych i znacznie zwiększonego poboru wód może dojść do spadku wydajności niektórych ujęć, zwłaszcza w warunkach niewielkiej różnicy pomiędzy wysokością ciśnienia w warstwie wodonośnej a depresją eksploatacyjną studni.

Ponadto prognozuje się, że w najbliższych miesiącach w sytuacji niesprzyjających warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, niżówka hydrogeologiczna może rozwinąć się również na innych obszarach kraju, niż wymienione w niniejszym ostrzeżeniu.

Ostrzeżenie zatwierdził dnia 18 września 2015 r.
Zastępca dyrektora PIG-PIB
Dyrektor ds. państwowej służby hydrogeologicznej
dr  Lesław Skrzypczyk

21.09.2015

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.