Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.12.2016 - 31.12.2016

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych 

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych warstw wodonośnych o zwierciadle swobodnym w grudniu ub.r. utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę.

W większości analizowanych punktów pomiarowych (92%) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Najgorsza sytuacja nadal panowała w północnej, centralnej oraz południowo-zachodniej części kraju.

Lokalnie na tych obszarach średni stan rezerw zasobów wód podziemnych utrzymywał się na poziomie niższym niż 20%, jednak w żadnym z analizowanych punktów obserwacyjnych nie stwierdzono braku rezerw zasobów wód podziemnych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w  XII 2016 r.

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w grudniu 2016 r.

W grudniu ub.r., pomimo dominującej tendencji do podnoszenia się poziomu wód podziemnych na Kujawach, Pomorzu oraz w północnej części Mazowsza nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej), jednak w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca, nieznacznie zmniejszył się jego przestrzenny zasięg.

Obecnie niżówka hydrogeologiczna utrzymuje się we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na obszarze województwa pomorskiego, w północno-wschodniej części woj. wielkopolskiego, w północno-zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego, w północno-zachodniej części woj. mazowieckiego, a także w centralnej i południowej części woj. warmińsko-mazurskiego.

Lokalne obniżenia średniego poziomu wód gruntowych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego zdarzały się w grudniu również w południowo-zachodniej i centralnej części kraju.

Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w XII 2016 r.

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w grudniu 2016 r.

Czytaj całość Komunikatu 

Kolejne strony:

2017-02-01 10:36:24

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 23 luty 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.