Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.12.2016 - 31.12.2016

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1.12.2016 do 30.12.2016 r., podczas występowania na znacznych obszarach kraju zagrożenia hydrogeologicznego (niżówki hydrogeologicznej). Charakterystyka ta została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB.

Poziom wód podziemnych

W grudniu ubiegłego roku w większości punktów pomiarowych MWP odnotowany został wzrost średniego poziomu wód podziemnych.

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym podniesienie się poziomu wody nastąpiło w ponad 72% punktów obserwacyjnych na terenie kraju. Obniżenie poziomu wód gruntowych nastąpiło w tym czasie w około 22% analizowanych punktów pomiarowych.

Podobnie w przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym w większości analizowanych studni i piezometrów (77%) zaobserwowano wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody niż w miesiącu poprzednim. Obniżenie poziomu ustabilizowanego zwierciadła wody stwierdzono, w omawianym miesiącu, w około 18% punktów pomiarowych.

Również w studniach ujmujących wody podziemne w głęboko położonych poziomach wodonośnych zaznaczyła się taka sama tendencja. W przypadku tych punktów obserwacyjnych, w grudniu wzrost położenia ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpił w 56% obserwowanych studni, podczas gdy obniżenie poziomu stwierdzono w 34% punktów pomiarowych.

Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w XII 2016 r.

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w grudniu 2016 r.

Wydajności źródeł

W grudniu ub.r. w większości obserwowanych źródeł znajdujących się w południowej części kraju nastąpiło zwiększenie ich średnich wydajności w porównaniu do wydajności zmierzonych w poprzednim miesiącu. Stan taki odnotowano w przypadku 7 spośród 12 obserwowanych źródeł. Średnia wydajność dwóch obserwowanych źródeł pozostała w grudniu na takim samym poziomie jak w miesiącu poprzednim.

Kolejne strony:

2017-02-01 10:36:24

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 23 luty 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.